ОСНОВНИ ФАКТИ

НА 34-TO

МЯСТО В СВЕТОВНАТА
КЛАСАЦИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ
КОМПАНИИ и 2-рата най-голяма
такава във Франция*

150

ДЪРЖАВИ, в които
се предлагат медикаментите
на Сервие

100

МИЛИОНА ПАЦИЕНТИ,
които ежедневно се
лекуват с нашите препарати

21 900

СЛУЖИТЕЛИ

Сервие е международна фармацевтична група, която се управлява от фондация.

Сервие се радва на солидно присъствие по света. За финансовата 2022/2023 г. компанията успява да достигне оборот от 5,3 милиарда евро, генериран в 150 държави, с работещи 21,900 служители във всичките си представителства по света.

Сервие е независима фармацевтична компания, която ежегодно инвестира над 20% от оборота си от оригинални лекарства в научноизследователска дейност, която се осъществява в общо 4 изследователски центъра. За да ускори терапевтичните иновации в услуга на пациентите, Групата развива открити партньорства с научни дружества, други фармацевтични групи и биотехнологични компании. За година 2022/2023 партньорствата наброяват над 70. Сервие вплита обратната връзка от пациентите си в основата на всички свои дейности – от проучването до помощта отвъд лекарствата.

Бидейки доказан лидер в кардиологията, амбицията на Сервие е да бъде разпозната и като иновативна компания в онкологията. Растежът й се основава на устойчив ангажимент към сърдечносъдови и метаболитни заболявания, онкология, имуновъзпалителни и невродегенеративни заболявания. За да подпомогне достъпа до качествено здравеопазване за всеки, Групата Сервие предлага разнообразие от генерични лекарства, които покриват повечето патологии.

ОСНОВАТА НА НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Вдъхновени сме от нашето призвание, мотивирани сме от нашите ценности и вървим напред, следвайки нашата визия. Това са нашите устои и нашата идентичност. Служителите на Сервие по света са посветени на терапевтичния прогрес в услуга на пациентите и всеки ден горят в работата си, допринасяйки за спасяването на човешки животи.

НАШЕТО ПРИЗВАНИЕ

Посветени сме на терапевтичния прогрес в услуга на пациентите с помощта на медицинските специалисти. Стремим се да допринасяме за това, идните поколения да наследят от нас един свят, в който всеки има достъп до качествено здравеопазване.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да поставяме пациентите и иновациите в центъра на всички наши действия.

Да насърчаваме индивидуалния и колективен ангажимент – движещата сила на Групата.

Да гарантираме нашата независимост и способността ни за дългосрочни инвестиции.

Да бъдем Група с глобален обхват.

Да допринасяме за това идните поколения да наследят от нас един свят, в който всеки има достъп до качествено здравеопазване.

Открий нашите 4 споделени ценности

Осмелявай се да бъдеш иноватор
Поемаме ангажимента да осигуряваме иновативни терапевтични решения. Водени от пионерски дух, ние сме смели, целеустремени и постигаме резултати заедно.

Израствай като споделяш
Всяка възможност за екипна работа допринася за общото благо. Които и да сме, където и да се намираме, ние израстваме и се развиваме като работим заедно, надграждайки опита и приноса на другите в екипа.


Бъди загрижен
Подготвяме се за бъдещето, като обхващаме в дейността си човешки и екологични измерения. Движещата ни сила е загрижеността ни за здравето и за изпълнението на поетите ангажименти.

Посвети се на успеха
Постоянният растеж на Групата е от жизнена важност. Каквито и предизвикателства да срещнем по пътя си, продължаваме напред към изпълнението на направените обещания.

КОМПЛЕКСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Сервие е посветена на и за пациентите – от фазата на проучване до предоставянето на иновативни терапевтични решения.

Всеки ден 100 милиона пациенти по света се лекуват с медикаментите на Групата.

Разнообразие от оригинални медикаменти на Сервие

Качествени генерични лекарства

Дигитални технологии за утрешното здравеопазване

Дигитални технологии за утрешното здравеопазване

Нашият модел на научно-изследователска дейност постоянно еволюира, за да ускори предоставянето на решения, които отговарят на истинските нужди на пациентите. Изграждането на изследователския институт Servier Paris‑Saclay Research Institute е идеалният начин да онагледим желанието ни да търсим още по-открити, гъвкави и продуктивни проучвания в услуга на пациентите.

За да открива нови терапии, които подобряват качеството на живот на пациентите, Сервие инвестира над 20% от годишния си оборот (без този от генеричните лекарства) в научноизследователска дейност. Групата съсредоточава научноизследователските си усилия в 3 терапевтични области, в които нуждата от прогрес е огромна. Сервие възнамерява да посвети 50% от глобалния си бюджет за научно-изследователска дейност* за откриване на лечение на различни видове рак.

* aктивности на LES LABORATOIRES SERVIER

ОНКОЛОГИЯ
ИМУНОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КАРДИОМЕТАБОЛИЗЪМ
НЕВРОЛОГИЯ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ SERVIER PARIS-SACLAY

Огромна крачка към постигане на още по- открити, динамични и продуктивни научни изследвания в услуга на пациентите:

  • Изследователска база на площ от 45,000 кв м;
  • Инкубатор на стартъпи;
  • Инвестиция в размер на 350 милиона евро;
  • Сервие е единствената международна фармацевтична компания в този уникален клъстър.

ДЪЛГОСРОЧНИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Обхватът и сложността на науката днес изискват отворена мрежа за сътрудничество между всички заинтересовани страни в областта на научните изследвания. Ето защо ние винаги активно търсим партньорства както с академични организации, така и с други фармацевтични групи и биотехнологични компании. Партньорството с нас означава дългосрочна инвестиция благодарение на нашата структура, управлявана от фондация. Това е избор на високи научни и медицински постижения с нашите най-добри учени и широка мрежа от клинични експерти. Всяко партньорство е уникално и създава персонализирани взаимоотношения.

СИЛНА ИНДУСТРИАЛНА МРЕЖА

Сервие разполага с индустриална мрежа от 16 производствени обекта в целия свят. Този интегриран промишлен модел позволява да се контролират всички етапи от жизнения цикъл на лекарствата, гарантира постоянно ниво на качество и гъвкав производствен капацитет.

С ПОЗИТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО

Групата подхожда проактивно към корпоративната социална отговорност (КСО). Този проактивен подход е структуриран около 4 КСО ангажимента, които обединяват 17 приоритетни предизвикателства, идентифицирани с помощта на ISO 26000 – международния стандарт в областта на социалната отговорност, и интервюта със заинтересованите страни.

От 2016 г. благотворителният фонд Mécénat Servier подкрепя инициативи от общ интерес във Франция и в чужбина в областта на здравеопазването, образованието и социалните дейности. Подробности можете да прочетете на https://mecenat.servier.com/