Сервие е водеща фармацевтична компания в България в предоставянето на високоефективни терапии за сърдечно-съдови заболявания, диабет и хронична венозна болест. В страната ни Сервие отваря врати през 1993г. и оттогава постоянно поддържа продуктово портфолио от стабилни и достъпни за българския пациент терапевтични решения, основно в областта на кардиометаболизма, а отскоро и в онкологията. Зад всеки наш медикамент или услуга за лекарите и пациентите стои изключително образован и талантлив екип – основният капитал и приоритет на Сервие.

Нашата корпоративна философия с ясно заложен етичен подход е да бъдем иновативна компания, която предоставя на пациентите по света стойностни и висококачествени терапевтични решения.

Дигиталната грижа за здравето на българския пациент е друга област, в която Сервие прогресира бързо.