Оповестяването на предоставяне на стойност към Медицински специалисти (МС) и Здравни организации (ЗО) е част от инициативата за прозрачност предприета от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm).

Групата Сервие се придържа и изцяло подкрепя целите на тази инициатива за саморегулиране.

За да се развиват научните познания и да се подобрява грижата за пациента, фармацевтичните компании трябва да сътрудничат с медицинската общност. Това сътрудничество предполага значителен труд, време и усилия от страна на медицинските специалисти и здравните организации, като например организацията и проследяването на клинични проучвания. Резултатът от оповестяването на предоставяния на стойност ще допринесе за по-добро разбиране на тези взаимодействия.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm) предоставя допълнителна информация относно принципите на оповестяване следвани от фармацевтичните компании в България.

Предоставяне на стойност от Сервие към медицински специалисти и здравни организации за България:

2019
2020
2021

Оповестените стойности са изготвени в съответствие с Методологията за оповестяване на предоставяне на стойност към МС и ЗО и изискванията на Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации на ARPharm. Предоставянията на стойност, публикувани в този документ включват взаимодействията на всички компании от групата Сервие с медицински специалисти и здравни организации произтекли в България или чужбина през периода от 1 януари до 31 декември на всяка година.

Изтегли: Форма за съгласие за Индивидуално оповестяване

За въпроси или повече информация относно оповестяването на предоставяне на стойност може да се свържете с нас на e-mail: transparency.bg@servier.com. Също така може да получите информация за оповестяването на предоставяне на стойност от групата Сервие в други държави.

Внимание: Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставени на медицински специалисти и здравни организации, с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси. За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели – такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала. Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологията, която изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.