Радваме се да споделим, че Групата Сервие спечели наградата за “Изключително работно място” на Gallup за 2024 г.! Ние сме първата френска компания, получила това отличие и то е огромно признание за ангажираността на всички наши екипи по света.

Благосъстоянието на нашите служители е основен приоритет в Сервие. Ние сме посветени на създаването на щастлива и пълноценна работна среда и реализирахме множество инициативи през последните години и от началото на трансформацията на Групата, за да постигнем тази цел.

Грижата на компанията за служителите се отплаща. За пореден път годишното проучване на Gallup показа, че хората се чувстват добре в Сервие.

Благодарим на всички наши служители и оставаме ангажирани с терапевтичния прогрес, в услуга на нуждите на пациентите!

Научете повече за тази награда на: Servier is awarded the 2024 Gallup Exceptional Workplace Award