През 2023 г. Сервие България се присъедини към престижна група от компании в цял свят, наречена „Best Place To Work”, за която е присъща ангажираност на работодателите с най-високите стандарти на условия на труд и силен фокус върху развитието на служителите.

Оценка „Най-добро място за работа“ се прави на база анализ на атрактивността на организацията чрез проучване мнението на служителите относно 8 фактора на работното място, а именно корпоративна култура, лидерство, практики за човешки ресурси, работа в екип и взаимоотношения, кариерно развитие, възнаграждение и придобивки.

Освен проучването на мнението на служителите, се провежда и оценка на политиките и практиките по „Човешки ресурси“, спрямо най-добрите стандарти.

Наскоро организацията “Best Place To Work” обяви списъка си с най-добрите места за работа в България за 2023 г. Горди и щастливи сме, да бъдем в топ 3!