КАРДИО-МЕТАБОЛИТНИ И ВЕНОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ​

3
В топ 3 на водещите фармацевтични компании в сферата на кардиологията*

Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност в света. Посветена на лечението на тези патологии повече от 60 години, Сервие е компания, известна с експертизата си в тази област. В допълнение, в продължение на дълги години Сервие се фокусира в борбата срещу диабета – комплексно и прогресивно заболяване, от което страдат 422 милиона души по света.

В сферата на кардиометаболизма Групата ще се съсредоточи върху управлението на жизнения цикъл, за да надгради опита си в посока постепенни иновации и по-специално в разработването на комбинации в единични таблетки. Опростявайки процеса на лечение, тези комбинации в единични таблетки увеличават придържането към терапията. Експертизата на Сервие в тази област е призната.

* IQVA, Analytics Link – MAT Q1 2021

ОНКОЛОГИЯ

50%
от бюджета на Сервие за научноизследователска дейност се инвестира в търсене на онкологични решения

Повече от 1 на всеки 4 смъртни случая са вследствие на рак, което го превръща във втората водеща причина за смъртност в света, а статистиката, уви, расте. За да отговори на нарастващата нужда от терапевтични решения, Сервие превръща онкологията в един от своите топ приоритети.

Групата се стреми да се утвърди като признат и иновативен партньор в терапията на различни видове рак, които са трудни за лечение и на които терапевтичните нужди все още не са посрещнати, като стомашно-чревни, хематологични, панкреатични и педиатрични ракови заболявания.

Научно-изследователските програми на Сервие в онкологията са фокусирани върху 2 обещаващи области – имунотерапията и апоптозата.

Психиатрични заболявания​

В сферата на неврологията Сервие фокусира проучванията си върху невродегенеративните заболявания. Вниманието ни е насочено към протеинопатиите, които се характеризират с необичайно натрупване на определени протеини, като например болестта на Паркинсон или редки заболявания като латерална амиотрофична склероза. По отношение на аутизма, Сервие в партньорство с Neurochlore провежда 2 световни проучвания от фаза III за потенциално лекарство.