Открийте Сервие

Discover Servier

Основана през 1954 г., Сервие е първата независима френска фармацевтична компания. Ние присъстваме в 140 страни по света, с повече от 20 000 служители, 3 000 от които разработват медикаментите на бъдещето.