You are here

Научно-изследователска дейност

  • През 2015 г. 24% от оборота на Сервие е реинвестиран в научно-изследователска дейност;
  • 3000 човека са посветили себе си на научно-изследователска работа;
  • От основаването на компанията до днес, Сервие има повече от 40 регистрирани медикамента;
  • 23 молекули понастоящем са в процес на разработка, в следните области: онкология, кардиология, метаболитни заболявания, невро-психиатрия, и ревматология;
  • Открити са 19 Международни Центъра за Клинични Изпитвания в цял свят, част от които е и България.

Провеждайки Клинични изпитвания в България, Сервие прави значими инвестиции, насочени към лекарите, пациентите и болниците и допринася за:

  • Обучение на изследователите и натрупване на опит съгласно ДКП;
  • Предоставяне на медицинско оборудване и консумативи за болниците;
  • Възможност за българските лекари да работят, а българските пациентите да се лекуват с най-новите медикаменти в Европа, представляващи бъдещето в лечението на редица социално значими заболявания – диабет, хипертония, шизофрения;
  • Научен престиж и признание на българските медици.