You are here

Сервие не продава продуктите си в интернет

Броят на уебсайтовете, чрез които се продават без разрешение отпускани с рецепта лекарства, се увеличава. Тъй като тези продажби не са регламентирани, безопасността и автентичността на такива лекарства не могат да бъдат гарантирани. Загрижено за здравето и благополучието на своите пациенти, СЕРВИЕ се противопоставя на неразрешената или незаконната продажба и внос на лекарства чрез Интернет. Пациентите трябва да закупуват лекарства единствено от надлежно лицензирани аптеки.