You are here

Обединени от силна мотивация

Ние се гордеем с екипа си в България, осъзнаваме и ценим неговите достойнства и сила. Да бъдем част от този екип е мотивиращо за всички ни.

Това, което ни обединява, са общите ценности:

  • Ефективност - Високо качество и продуктивност във всичко, което правим.
  • Екипност - Подкрепа, екипен дух, респект, доверие и насърчаване.
  • Взаимна обвързаност - Тъй като личното представяне е жизненоважен компонент за организационната ни сила, връзката и стабилността на екипа е отговорност на всеки един от нас.
  • Развитие - Развитие на всеки един служител.
  • Комуникация - Честно и открито общуване вътре и извън компанията.
  • Гъвкавост - Способност за позитивно и бързо приемане на промяната като неразделна част от нашето работно ежедневие.
  • Лидерство - Лидерство чрез собствен пример, с акцент върху ангажираност, справедливост, насърчаване и признание на другите.