ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ

Повече информация за фармацевтична компания Сервие

НОВИНИ

34

Място в световната класация на
фармацевтичните групи

2място

по големина във френската
фармацевтична индустрия

21,800

служители

20%

Повече от 20% от оборота на
брандовете всяка година се
инвестира в научно-
изследoвателска дейност

98%

от активните съставки, използвани
в медикаментите на Групата, се
произвеждат от Servier ​
във Франция

70

над 70 научни
партньорства през
2020/2021

19

сътрудничества
с международни пациентски
организации през 2020/2021