You are here

Идеите се превръщат в действия

  • Нашият успех е забележителен! Компанията стартира с 9 души персонал през 1954г, а днес в нея работят повече от 20 000 служители в цял свят. 90% от лекарствата на Сервие днес се изписват извън Франция.
  • Този успех се дължи на изключително големите инвестиции в научни изследвания, както и на професионализма, лоялността и ангажираността на хората ни.
  • Креативността изисква независимост.
  • Ние сме фондация и нашата независимост е гарантирана.